Kremanska voda pH 9,2

Visokoalkalna mineralna voda sa niskim procentom natrijuma i  pH vrijednošću 9,2.

INFO TELEFON:PIŠITE NAM:
Šta je Kremanska voda?

Šta je Kremanska voda?

Kremanska voda se puni na obroncima planine Tare, na području sela Kremna. Ovaj prirodni biser sa izvornom PH vrijednošću od 9,2 spada u veoma rijetke alkalne vode.

Potez Mokre gore i Kremana, odnosno padine Tare, daju bijele vode, odnosno visoko alkalne vode, koje su izuzetna rijetkost ne samo u Srbiji, nego i u Evropi i u svijetu.

Vrijednost pH indeksa Kremanske vode se kreće u intervalu od 9,2 do 9,4 po čemu se ova voda svrstava u grupu visokoalkalnih voda. Upravo zahvaljujući toj osobini, odnosno tom prirodnom daru, sa svakom popijenom kapi Kremanske vode, unosite zdravu tečnost u svoj organizam, blagorodnu za vaše tijelo.

Kremanska voda pripada tipu hladnih voda jer se temperatura izdanske vode (na samom izvorištu) kreće u intervalu od 8C do 10 C.

Ukupna tvrdoća (mjerena njemačkim gradima) se kreće u intervalu od 7,7 do 11dH, tako da prema klasifikaciji Klut-a, kremanska voda pripada grupi mekih voda.

Od zastupljenih mikrokomponenti registrovani su Fe, Mn, Sr, Cr, Li, Rb, Zn, Cu, B, SiO2, F, P.

Prema jonskom sastavu ovu vodu možemo svrstati u kategoriju hidrokarbonatnih, magnezijsko-natrijumske grupe hladnih izdanskih voda.

Zašto alkalna voda?

Dr Otto Warburg, dvostruki dobitnik Nobelove nagrade, otkrio je još 1932. godine da nedostatak kiseonika u ćelijama dovodi do pojave raka. Za razliku od zdravih ćelija, ćelijama raka nije potreban kiseonik, a za njegov razvoj napogodnija je kisela sredina. Ako je krv samo malo alkalnija (na primer sa ph 7,3 na pH 7,45) u njoj će biti oko 70 % više raspoloživog kiseonika!

Unošenjem alkalne vode u organizam smanjujemo mogućnost pojave dijabetesa, osteoporoze, artritisa, kancera, gojaznosti, kamena u bubregu, nedostatka energije.

 

Zašto alkalna voda?

Koristi alkalne vode

Alkalna voda u sebi ima više negativnih OH-jona, što dovodi do veće raspoloživosti kiseonika u krvi. Zapravo, ako je krv samo malo alkalnija (od 7,3 do 7,45) u njoj će biti oko 70% više kiseonika, koji je na raspolaganju svim ćelijama u našem organizmu! Unošenjem alkalne vode u organizam smanjujemo mogućnost pojave dijabetesa, osteoporoze, artritisa, kancera, gojaznosti, kamena u bubregu, nedostatka energije.

 

Šta je pH vrijednost?

Šta je pH vrijednost?

pH je skala kojom se mjeri kiselost i baznost u rastvoru (koncentracija jona vodonika). Kreće se na skali od 0 do 14, gdje 0 označava najkiselije, 7 je neutralno, a 14 najalkalnije.

pH skala je logaritamska, što znači da je pH 8 deset puta alkalniji od 7, a pH 9 je sto puta alkalniji.

Krv i druge tečnosti u tijelu koje okružuju ćelije su blago alkalne (pH od 7,2 do 7,45). Ukoliko bi se pH krvi promijenio na 6,9 nastupila bi koma, a zatim i smrt.

97% hrane koju konzumiramo kao proizvod metabolizma stvara tzv. “kiseli otpad”, a od značajnih faktora zakišeljavanja tijela  su i pušenje, alkohol, stres i zagađenje.

Naše tijelo je prinuđeno da se konstantno bori sa nastalim kiselinama, što vremenom osiromaši rezerve naših sistema za neutralizaciju.

Alkalna voda u sebi ima mnogo negativnih OH- jona, što dovodi do veće raspoloživosti kiseonika u krvi. Zapravo, ako je krv samo malo alkalnija (od 7,3 do 7,45) u njoj će biti oko 2/3 više kiseonika, koji je na raspolaganju svim ćelijama u našem organizmu!

Kontaktirajte nas

Ako biste htjeli da više saznate o alkalnim vodama, probate Kremansku vodu ali ne znate gdje biste je našli, ili ste zainteresovani za poslovnu saradnju, slobodno nas pozovite, pišite nam ili nas jednostavno posjetite!

Phone :

(387) 65 542 623; (387) 65 665 000

Email :

kremanskavodabih@gmail.com

Address :

Rade Vranješević 125

78000 Banja Luka

Naši partneri: